รับจัดสัมมนาภูเก็ต

พิเศษ

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดกิจกรรม สัมมนา ละลายพฤติกรรม แนวใหม่ ทันสมัย
ด้วยประสบการณ์ อันหลากหลาย มากกว่า 200 บริษัท

ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กล้าแสดงออก และ การทำงานเป็นทีม
Team Building Walk Rally

กิจกรรมหรือเกมต่างๆ จะเน้นสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกิดความผ่อนคลายแต่ได้สาระ
พร้อมรับจัดหาที่พักสัมมนา รถบัส VIP เพื่อการท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี อย่างคุ้มค่า
ติดต่อ 0849019777 ………….0898881840 เมล A9019777@gmail.com

วิทยากร-อสม

ได้รับเกียรติเป็น วิทยากรอบรม อสม สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 ท่าน ในการทำให้สุขภาพที่ดี ทั้งภายนอก และ ภายใน ทำจิตใจให้แจ่มใส สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ เป็นกลุ่ม อสม ที่น่ารักมากๆ ทุกรุ่นครับ 

กิจกรรมสัมมนา การบรรยายด้วยความสนุก ทำให้ทุกท่านกระตือรือล้น ในหัวข้อ การทำสุขภาพที่ดี เน้นให้ทุกท่าน มีความสุข และ สามารถนำความสุขไปเผยแพร่ต่อได้ และทำให้มี คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย ทำให้ผู้สูงอายุ พึ่งพาตัวเองได้ กิจกรรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับ หลากหลายองค์กรในภาคใต้ ด้วย วิทยากรมากประสบการณ์ เกมที่หลากหลายทำให้การสัมมนาของทุกท่านเข้าตรงเนื้่อหา มีความสนุก และ ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีภายในองค์กร กล้าคิดกล้าชี้แนะจากทุกท่านภายในองค์กร เพื่อ ให้องค์กรก้าวสู่ อนาคต

สัมมนากลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมสัมมนา กลุ่มสัมพันธ์ ริมทะเล ให้กับคณะครูโรงเรียน สร้างความสามัคคี ปรับแนวความคิดในการทำงาน และ การประสานงานซึ่งกันและ มีความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

รับจัดสัมมนา

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม ภาคใต้ กระบี่ หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง ด้วยวิทยากรมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมมามากกว่า 200 องค์กร 

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาภูเก็ต

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย ได้รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม เพื่อปรับองค์กรให้มีความสามัคคี มีการประสานงานที่ดี และปรับแนวคิดในการทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน สร้างความศรัทธาภายในองค์กร ในส่วนของภาคงานบริการ และ การตลาด

 

ละลายพฤติกรรม-ตรัง

วิทยากรละลายพฤติกรรม สร้างกลุ่มสัมพันธ์ ทลายกำแพงในใจ แนวคิดบวก เพื่อ กำหนดเป้าหมายขององค์กร ให้กับ โรงเรียน สาธิตปัตตานี ณ จังหวัดพัทลุง โดย เดินทางจาก ตรัง เพื่อ ไปเป็นวิทยากรพิเศษ ทุกท่านน่ารักมากๆครับ พร้อมกับการปรับความรู้สึกซึ่งกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม

สอนการตลาดออนไลน์

เที่ยวถิ่นไทย รับสอนการตลาดออนไลน์ สอนการทำเว็บแบบเข้าใจง่ายๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี สอนการทำตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มธุรกิจ ภูเก็ต เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงการทำ เว็บไซด์ และ การซื้อขาย ผ่านออนไลน์

 

วิทยากรกับงานบริการ

สัมมนาหัวข้อ งานบริการ การจัดการที่ดี ปลูกจิตสำนึกในการให้บริการ ต้องเริ่มต้นมาจากใจที่ต้องการให้บริการ อย่างยินยอมพร้อมใจ

48_598949816

เทศบาล กะทู้ภูเก็ต

กิจกรรมสัมมนา 3 วัน 2 คืน ณ เขาหลักซีวิวรีสอร์ท พังงา จำนวน 150 ท่านครับ เน้นในเรื่องความสามัคคี ทำงานเป็นทีม และ ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อ พัฒนาบุคคลากร ทุกท่านสนุกกันมากครับ และ ตั้งใจในการทำกิจกรรม เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ

ละลายพฤติกรรมภูเก็ต

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา จัดหาที่พักสัมมนา ภูเก็ต หาดใหญ่ พร้อมวิทยากร ละลายพฤติกรรม อย่างมืออาชีพ สร้าง ความรู้สึกที่ดีของการท่องเที่ยว สนุก และ มีความเป็นทีม

1